معنای زندگی را نمی توان بیان کرد بلکه تنها می توان نشان داد.   لودویگ ویتگنشتاین
/ 1 نظر / 23 بازدید
آذر 96
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست