علیه تفسیر

" فقط آدم های سطحی اند که بر مبنای ظواهر داوری نمی کنند. راز جهان در آن چیزی است که آشکار است، نه آن چیزی که به چشم نمی آید."                                                                                                                  اسکار وایلد برگرفته از نامه ها  

     آنچه حالا جدا به آن نیاز نداریم، حرکت بیشتر در جهت مشابه کردن هنر با تفکر یا بدتر از آن هنر با فرهنگ است. در حال حاضر آن چه اهمیت دارد، بازیابی احساسات ماست. باید یاد بگیریم بیشتر "ببینیم"، بیشتر "بشنویم" و بیشتر "حس کنیم".                                                                                               سوزان سانتاگ در مقاله ی علیه تفسیر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
niloofar

وب عالی دارین خیلی عالی ... افتخار میدی به منم یه سر بزنی [گل][ماچ][خجالت][قلب][دست]